Ai sẽ là người đứng tên đất bố mẹ cho trước khi kết hôn?

Mảnh đất là tài sản riêng của vợ hoặc chồng nếu được cho riêng trước hôn nhân và không có thỏa thuận khác

Hỏi: Sang đầu năm sau, tôi và người yêu dự định tổ chức đám cưới. Bố mẹ chồng tương lai chia cho anh ấy một mảnh đất để sau khi cưới vợ chồng tôi xây nhà ở riêng.
Tôi muốn hỏi luật sư, nếu bây giờ chồng tôi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) khi chúng tôi chưa cưới tôi thì sau này thành vợ chồng mảnh đất này cũng chỉ thuộc quyền sở hữu riêng của chồng tôi phải không? Nếu như vậy, sau này có được bổ sung tên tôi (là vợ) vào sổ đỏ không?

Thanhlevov@…


Mảnh đất là tài sản riêng của vợ hoặc chồng nếu được cho riêng trước hôn nhân và không có thỏa thuận khác
Trả lời:

Dựa trên những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin trả lời như sau:

Tại Khoản 1, Điều 27, Luật Hôn nhân và Gia đình đã quy định: “Tài sản chung của vợ chồng gồm những tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng, cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thỏa thuận. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng. Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là tài sản chung”.

Còn tại Điều 32, Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: “Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng, cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng…”.

Theo những quy định trên, mảnh đất này là tài sản riêng của chồng bạn nếu mảnh đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho riêng chồng bạn và ngày cấp đất trước thời điểm đăng ký kết hôn.

Trường hợp bạn muốn được bổ sung tên mình trên sổ đỏ khi hai người đã kết hôn, bạn nên thỏa thuận với chồng mình, từ đó, chồng bạn phải lập giấy xác nhận ngôi nhà trên là tài sản chung của vợ chồng và đồng ý để bạn cùng đứng tên trên sổ đỏ, giấy cam kết phải có được hứng thực hoặc công chứng.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ ghi tên của vợ và chồng trên sổ đỏ trên cơ sở giấy cam kết do người chồng lập.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *