Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Phú Lương ở Hà Nội

Nội dung điều chỉnh nêu trên dẫn đến thay đổi phạm vi, ranh giới và tăng diện tích đất KĐT mới Phú Lương từ khoảng 58.035m2 lên khoảng 58.338m2.
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Phú Lương, tỷ lệ 1/500 tại một số ô đất quy hoạch thuộc các phường Phú La, Phú Lương, Kiến Hưng, quận Hà Đông.
khu đô thị mới Phú Lương
Hà Nội chi tiết Khu đô thị mới Phú Lương

Theo đó, việc điều chỉnh sẽ được thực hiện tại các ô đất quy hoạch ký hiệu LK-01, LK-03, LK-04, LK-05, LK-20, LK-40, BT-01, BT-02, BT-06, BT-08, BT-14, BT-15, BT-17, CT, CX-27.

Việc điều chỉnh nhằm điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan… tại các khu đất trên thuộc KĐT mới Phú Lương là phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch đô thị, chủ trương của UBND thành phố, Quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000, ý kiến nhất trí của UBND quận Hà Đông, các phường Phú La, Phú Lương, Kiến Hưng và cộng đồng dân cư.

Về quy mô, tổng diện tích đất các ô điều chỉnh khoảng 58.338m2 (gần 5,8 ha). Dân số khoảng 3.188 người.

Về nguyên tắc, việc điều chỉnh kế thừa nội dung cơ bản của Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết KĐT mới Phú Lương, tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6035/QĐ-UBND ngày 18/11/2014. Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh được giữ nguyên theo Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết KĐT mới Phú Lương, tỷ lệ 1/500 đã được duyệt.

Điều chỉnh, phân bổ lại cơ cấu các thành phần đất xây dựng nhà ở… song vẫn đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp theo Quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000 được duyệt và khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật với dự án đầu tư KĐT mới Văn Phú. Đề xuất giải pháp mới về tổ chức không gian kiến trúc hài hòa với các công trình lân cận trong khu vực.

Về nội dung điều chỉnh, tách ô đất quy hoạch ký hiệu X10 ra khỏi KĐT mới Văn Phú, góp phần đất này vào KĐT mới Phú Lương theo đúng Quyết định của UBND thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 5/10/2012. Nội dung điều chỉnh nêu trên dẫn đến thay đổi phạm vi, ranh giới và tăng diện tích đất KĐT mới Phú Lương từ khoảng 58.035m2 lên khoảng 58.338m2.

Điều chỉnh: ranh giới, diện tích đất, số lô, dân số tại các ô đất quy hoạch ký hiệu LK-20, LK-40; Số lô, dân số tại các ô đất quy hoạch ký hiệu LJ-01, LK-03, LK-04, LK-05; Chức năng sử dụng đất, dân số tại các ô đất quy hoạch ký hiệu BT-01, BT-02, BT-06, BT-14, BT-15 thành các ô đất quy hoạch có chức năng nhà ở liền kề, nhà ở biệt thực, nhà ở thấp tầng, cây xanh nhóm nhà ở; Dân số tại ô đất quy hoạch ký hiệu CT; Số lô, dân số tại các ô đất quy hoạch ký hiệu BT-08, BT-17; Ranh giới, diện tích đất tại ô đất quy hoạch ký hiệu CX-27.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *